diumenge, 4 d’octubre de 2009

GOLDSTONE REPORT 1945

RESUM : La Comissió Goldstone d'Investigació sobre les operacions militars dels Aliats als territoris d'Alemanya, conclou: 1.- Que els Aliats (EEUU i la Gran Bretanya) van utilitzar una força desproporcionada per a vèncer l'exèrcit alemany, militarment minvat al final de la campanya. 2.- Que l'armament i els mitjans utilitzats pels Aliats eren manifestament superiors als de l'exèrcit alemany en tots els àmbits : efectius humans i econòmics, armes, artilleria, forces aèries, combustible, abastiment, logística, avituallaments, tecnologia, etc. 3.- Que la població civil alemanya va patir un càstig innecessari i cruel malgrat les suposades raons justificatives relatives a la inutilització d'infraestructures vitals per a l'enemic i a l'útil desmoralització de les tropes alemanyes que encara no s'havien rendit. 4.- Que si bé Alemanya, per raons històriques i polítiques que no són objecte d'anàlisi d'aquest Informe, no va ser del tot escrupulosa amb les lleis internacionals relatives al seu armament, a les seves actuacions expansionistes o al tracte cap als enemics, es va veure empesa a algunes d'aquestes actuacions com a conseqüència del Tractat de Versalles, considerat per l'estat i la població alemanya -i també per observadors i analistes neutrals- desproporcionat i abusiu. 5.- Que si bé són certes algunes extralimitacions per part de les autoritats alemanyes sobre alguns sectors de la població civil -entre d'altres el d'orígen jueu-, aquestes no formen part de la matèria analitzada en aquest Informe i, en tot cas, dimanaven del seu ordenament legal. Aquesta Comissió, en tot cas, entén que no pot entrar a jutjar l'adequació o la idoneïtat de les lleis amb què es va dotar un país sobirà regit per un govern elegit democràticament en el seu moment. 6.- Que com a conseqüència de la desproporcionada escalada bèlica desencadenada pels Aliats el percentatge d'alemanys morts, civils i militars, va ser superior al de ciutadans de la Gran Bretanya i els EEUU. Per tot l'exposat, aquesta Comissió CONCLOU que : A) les parts, en igualtat de condicions i drets, hauran de negociar una pau satisfactòria. B) que es depuraran les responsabilitats de l'abús bèlic dels Aliats així com el d'alguns oficials alemanys, si es trobessin. C) que els Aliats indemnitzaran Alemanya en la proporció que acordi aquesta Comissió per reparar el mal causat. D) en cas contrari, aquesta Comissió recomanarà a la Societat de Nacions la creació d'un Tribunal Internacional per tal de fer efectives aquestes conclusions i sol·licitarà el processament per crims de guerra i la inhabilitació política a perpetuïtat de les autoritats Aliades responsables. (Foto de la portada : un dels Relators de la Comissió, el Sr. Al-Husseini, és rebut pel Sr. Himmler, primer Comissionat del govern alemany per a l'elaboració d'aquest Informe, que va mostrar en tot moment la seva amable disposició a l'hora de col·laborar amb els relators).